Formularz kontaktowy

Zapraszamy Państwa do skorzystania z formularza kontaktowego w celu zadania pytania


Dane kontaktowe

Office Number Biuro Tel: +48 507-108-373

Email: biuro@tomix-system.pl

Kompleksowa oferta utrzymania czystości dla firm i instytucji, pielęgnacja terenów zielonych Bydgoszcz : TOMIX SYSTEM : Tomasz Twaróg tel: 507-108-373

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOMIX SYSTEM z siedzibą ul. K.K.Baczyńskiego 13A/66, 85-822 Bydgoszcz, PL, NIP: PL9532721779, e-mail: biuro@tomix-system.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie zawarte w powyższym formularzu kontaktowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie uprawnieni pracownicy Administratora
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu przesłania ostatecznej odpowiedzi na zgłoszenie przesłane w powyższym formularzu
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne