Zakres naszych prac

Zakres usług naszej firmy jest elastycznie dostosowywany do konkretnych potrzeb klientów. Wynika to ze specyfiki branżowej oraz silnego nacisku jaki kładziemy na jakość wykonywanych prac. Stąd każdy nasz klient może liczyć na indywidualne podejście.

Poniżej przestawiamy ogólną listę prac jakie wykonujemy w ramach naszej kompleksowej usługi. Niemniej jednak jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, bądź szukają Państwo innych rozwiązań z zakresu utrzymania czystości prosimy o kontakt.

Utrzymanie budynków

sprzątanie powierzchni biurowych: odkurzanie, mycie podłóg, oczyszczenie stanowisk pracy (mebli, urządzeń biurowych, innego wyposażenia), uzupełnianie środków czystości, utrzymanie toalet i pokoi socjalnych, oczyszczanie okien oraz rolet, żaluzji i markiz, monitoring stanu technicznego budynku;

sprzątanie bloków mieszkalnych: oczyszczanie klatek schodowych, sprzątanie piwnic, suszarni oraz pomieszczeń technicznych, mycie balustrad, skrzynek pocztowych, drzwi wejściowych oraz bram, oczyszczanie grzejników, lamperii oraz wind, usuwanie materiałów reklamowych (ulotek), wywieszanie flag na czas trwania świąt państwowych;

sprzątanie mieszkań i domów: odkurzanie, oczyszczanie mebli, mycie podłóg i okien, oczyszczanie kuchni oraz sanitariatów, czyszczenie dywanów (w tym usuwanie roztoczy), porządkowanie strychów, piwnic oraz garaży;

sprzątanie budynków przemysłowych i komercyjnych: hal produkcyjnych, magazynów, sklepów.

Utrzymanie terenów zewnętrznych

pielęgnacja terenów zielonych: koszenie trawników, nawożenie i ochrona przed szkodnikami zieleni publicznej, przycinanie żywopłotów, grabienie liści, wywóz odpadów zielonych (skoszonej trawy, liści);

odśnieżanie: chodników, parkingów, placów, a także dachów, posypywanie pisakiem i/lub solą;

oczyszczanie i porządkowanie budynków gospodarczych i technicznych (altany śmietnikowe, garaże);

zamiatanie i zbieranie śmieci na placach, chodnikach, parkingach i drogach.


Usługi dodatkowe

monitoring stanu technicznego budynków, doręczanie korespondencji administracyjnej, wywieszanie flag na czas trwania świąt państwowych, doradztwo w zakresie organizacji oczyszczania.

Kompleksowa oferta utrzymania czystości dla firm i instytucji, pielęgnacja terenów zielonych Bydgoszcz : TOMIX SYSTEM : Tomasz Twaróg tel: 507-108-373